Czy płyta jest bezpieczna?

Płyty DynaCook są w pełni bezpieczne. Przeszły szereg różnorodnych testów i badań w laboratorium DYNAXO oraz w niezależnym instytucie naukowo-badawczym (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie). Każde urządzenie przed zapakowaniem i wysłaniem przechodzi standardowe procedury testowe związane z bezpieczeństwem produktu. Każda płyta DynaCook posiada szereg zabezpieczeń, takich jak: blokada przed przypadkowym uruchomieniem (np. przez dzieci, zwierzęta), wskaźnik ciepła resztkowego (informacja o rozgrzanym polu grzejnym), sygnał braku gazu i jonizacyjne zabezpieczenie przed jego wypływem (stała kontrola spalania gazu eliminuje niebezpieczeństwo jego ulatniania się) , brak otwartego ognia, automatyczny ogranicznik czasu pracy pola grzejnego (gdy użytkownik zapomni wyłączyć kuchenkę). Podstawowe informacje o bezpieczeństwie technologii DynaCook zawarte są również na podstronie Technologia.