Opatentowana
technologia

nasze produkty

Technologia

Technologia zastosowana w gazowych płytach ceramicznych DynaCook serii X rozwijana jest w DYNAXO od 2005 roku. Wieloletnie testy i badania pozwoliły opracować optymalne rozwiązanie potwierdzone wieloma krajowymi i międzynarodowymi patentami. Gazowe płyty ceramiczne DYNAXO od lat sprawdzają się w samochodach campingowych eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach klimatycznych: od mroźnej Norwegii, przez deszczową Anglię, po upalną Hiszpanię.

Idea opiera się na specjalnej konstrukcji palników, które wytwarzają ciepło powstające w wyniku spalania gazu. Ciepło, przenikając przez ceramiczną płytę (szyba ceramiczna), nagrzewa naczynia, w których sporządzamy potrawy do jedzenia. Palniki mają kompaktową, cylindryczną obudowę, w której odbywa się przygotowanie mieszanki gazowo-powietrznej. Ta z kolei spala się na powierzchni specjalnie dobranych siatek. Inicjatorem zapłonu jest iskra elektryczna podawana przez iskrownik. Wszystkie procesy kontroluje indywidualnie zaprojektowany elektroniczny (mikroprocesorowy) panel sterowania palnikami.


Oszczędności

Nie sposób w tym miejscu pominąć oszczędności, którą oferuje technologia DynaCook. Dzięki wykorzystaniu pierwotnej energii (gaz), wysokiej sprawności palników, cyklicznej charakterystyce ich pracy (rozgrzany palnik oddaje ciepło), płyty DynaCook są tańsze w eksploatacji niż inne sprzęty grzejne dostępne dzisiaj na rynku AGD. Nie wymagają też żadnych specjalnych (wydzielonych) instalacji elektrycznych, a maksymalne zapotrzebowanie na prąd płyty DynaCook X5 (5 palników) to zaledwie 35 W!

Warto pamiętać, iż wszelkie analizy rynków energetycznych wskazują na rosnący deficyt energii elektrycznej i zaostrzanie norm produkcji energii elektrycznej (w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń), co pociąga za sobą drastyczny wzrost cen tego nośnika energii. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia gaz ziemny jest i będzie najtańszym źródłem energii (świadczą o tym realizowane projekty budowy gazoportów, gazociągów oraz infrastruktury dystrybuującej gaz). Potwierdzają to też ostatnie spadki cen gazu dla odbiorów indywidualnych (czytaj więcej na: www.biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/cena-gazu-mocno-w-dol).


Bezpieczeństwo

Konstruując gazową płytę ceramiczną DynaCook, zwróciliśmy uwagę nie tylko na oszczędność, ergonomię i estetykę, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo jej użytkowników. Zapewniamy Państwa, że gazowe płyty ceramiczne DynaCook to najwyższy standard bezpieczeństwa urządzeń wykorzystujących gaz do procesów grzewczych. Bezpieczeństwo to zostało potwierdzone badaniami niezależnych Instytutów naukowo-badawczych, jednak chcielibyśmy krótko wyjaśnić Państwu jak jest ono realizowane.


Kontrola spalania gazu

technologia-przekroj

Każde pole grzejne płyty DynaCook wyposażone jest w indywidualny system zabezpieczający, który składa się z sondy jonizacyjnej sprzężonej z mikroprocesorowym układem detekcji i kontroli procesu spalania gazu w palniku. Wykorzystując zjawisko jonizacji gazu (zachodzi ona wyłącznie wtedy, gdy na powierzchni siatek palników spalany jest gaz), kontrolujemy nieprzerwanie proces jego spalania.

Należy podkreślić, że system kontroli procesu spalania gazu wykrywa wszelkie nieprawidłowości procesu w ułamku sekundy, to gwarantuje, iż gaz nigdy nie popłynie w sposób niekontrolowany. Układ detekcji i kontroli chroni przed wszelkimi hipotetycznymi zdarzeniami, takimi jak np.: brak gazu, niewłaściwe spalanie, nagły zanik płomienia, uszkodzenie iskrownika, uszkodzenie sondy jonizacyjnej, uszkodzenie elektrozaworu, uszkodzenie sterowania etc.

Na koniec pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż dzięki precyzyjnie prowadzonemu procesowi spalania gazu, DynaCook jest przyjazna dla użytkowników i środowiska. Odpowiednio skomponowana mieszanka gazowo-powietrzna oraz spalanie gazu w temperaturze powyżej 750°C chronią środowisko przed skażeniem, a meble kuchenne przed osadzaniem oleistych resztek, tak charakterystycznych dla otwartych, tradycyjnych gazowych palników płomienicowych.