Czy wylot spalin nie niszczy mebli?

Wylot spalin nie niszczy mebli. Konstrukcja wylotu spalin spełnia wszelkie wymagane normy. Wylot gorącego powietrza jest miejscem, które się nagrzewa i poprzez które wydostaje się gorące powietrze. Dlatego w momencie gotowania potraw nie należy wylotu przykrywać ani dotykać.
Płyty DynaCook posiadają ponadto certyfikat bezpieczeństwa, wydany przez niezależny europejski instytut certyfikacyjny (Instytut Nafty i Gazu), którego kopia dołączona jest do każdej Instrukcji obsługi i montażu.