Czy urządzenie działa (i ewentualnie jak długo?) w przypadku zaniku napięcia?

Do płyty DynaCook może być dołączone niezależne zasilanie awaryjne UPS, które pozwala na swobodne gotowanie nawet przez klika dni). Zasilanie awaryjne sprawia, że płyta DynaCook staje się niezależna od awarii sieci elektrycznej.