Czy wymagane są specjalne środki do czyszczenia płyty?

Czyszczenie powierzchni płyty jest łatwe i szybkie. Do czyszczenia należy używać takich samych preparatów, jakie stosuje się do powszechnie eksploatowanych płyt ceramicznych. Nigdy nie należy nanosić środka czyszczącego na gorącą szybę ceramiczną. Środek czyszczący należy zetrzeć wilgotną ściereczką przed ponownym nagrzaniem płyty ceramicznej. Więcej informacji o czyszczeniu i konserwacji płyty znajduje się w Instrukcji obsługi i montażu (rozdział: Czyszczenie i konserwacja).