Czy płytę DynaCook instaluje się tak samo jak zwykłą płytę/kuchnię gazową – czy też inaczej?

Instalacja płyty jest tak samo prosta, jak innej płyty/kuchni gazowej. Płyta DynaCook posiada przyłącze gwintowane R ½”, do którego podłącza się instalację gazową. Tak jak przy każdym urządzeniu gazowym wymagane jest, aby przyłączenia dokonał instalator z uprawnieniami gazowymi.

Szczegółowy opis sposobu przyłączenia płyty do instalacji gazowej opisany został w Instrukcji obsługi i montażu (rozdział: Instalacja gazowa).