Czy w komplecie są dołączone dysze na inny rodzaj gazu?

Patrz: odpowiedź na pytanie nr B.3. Dysze na inne rodzaje gazu nie są dołączone do wyposażenia płyty. Jeśli z jakichś powodów będą Państwo po zakupie płyty zamierzali użytkować ją na innym rodzaju gazu, niż wynika to z jej „nastawienia” fabrycznego, uprawniony pracownik serwisu DYNAXO lub instalator dostosuje dla Państwa płytę zgodnie z Państwa potrzebami.